הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
אתר הנדסה – הוד השרון - דף הבית
הודש1

דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר

תנאים כלליים לביצוע עבודות פטורות מהיתר

פטור מהיתר איננו פוטר מהחובה לביצוע העבודות בהתאם לכל ההוראות שנקבעו בחוק, בתקנות, בתוכניות החלות על השטח,  ובהוראות שנקבעו - הנחיות המרחביות של הוועדה המקומית לתכנון ובניה הוד השרון פרק 6. הפטור הינו אך ורק מקבלת היתר לצורך ביצוע עבודות אלו עפ"י החוק והתקנות.

כל המעוניין לבצע ו/ או להקים אחת או יותר מהעבודות הפטורות מקבלת היתר לפי התקנות, נדרש לברר, בטרם ביצוע, בוועדה המקומית - מהן ההוראות החלות על העבודה זו.

ניתן להיעזר גם אתר האינטרנט של הוועדה המקומית בכתובת :  http://hodhasharon.complot.co.il 

ובאתר משרד הפנים בכתובת : https://www.gov.il/he/service/report_building_exempt_from_permit


 

דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר