הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
אתר הנדסה – הוד השרון - דף הבית
הודש1

טופס בקשת התנגדות לפרסום מסמכים הקשורים להיתר בניה

"בהתאם לתקנה 61 לתקנות התכנון והבניה ( רישוי בניה) , התשע"ו – 2016  ולפי הנחיית מנהל התכנון,
בכוונת עיריית הוד השרון לבצע פרסום של ארכיב היתרי הבניה באתר האינטרנט של מנהל ההנדסה.
בהתאם לתקנה 62 לתקנות , עומדת הזכות לבעל זכות במקרקעין ( ביחס לחלקו במקרקעין) להגיש בקשה כי
ההיתר או חלק ממנו, לא יוצג באופן פומבי לציבור, בשל אחת מסיבות אלה :

(1) ההיתר או חלקו ממנו מגלה פרטים הפוגעים בפרטיותו של אדם.
(2) בשל קיומו של סוג מסחרי
(3) מטעמים של בטחון הציבור
(4) מטעמי בטחון המדינה
לאור האמור , רשאי בעל זכות במקרקעין להגיש בקשה לחסות פרטי היתר כאמור עד ולא יאוחר מיום 30.5.2019

* שדה חובה


יש להזין שם משפחה

יש להזין שם פרטי

נא להזין מספר תעודת זהות מלא (כולל אפס ומספר ביקורת)

יש להזין מספר בקשה להתנגדות

יש להזין מספר גוש


נא להכניס כתובת מלאה: שם רחוב ומספר בית


יש להזין טלפון נייד לדוגמא 054-1111111

יש להזין כתובת למתן מענה

יש לציין בקצרה את הסיבות להתנגדות להצגה
נא לצרף נסח טאבו, להוכחת בעלות וזיקה להיתר המבוקש להסרה
טופס בקשת התנגדות לפרסום מסמכים הקשורים להיתר בניה