הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
אתר הנדסה – הוד השרון - דף הבית
הודש1

תכנון עיר ומידע תכנוני

בחלק זה ניתן לקבל מידע לגבי תוכניות בנין עיר על פי שם התוכנית או חתך תאריכים.
אגף תכנון במנהל ההנדסה עוסק בתחום התכנון האורבני של העיר, תוך התאמה למרקם העירוני הקיים והמתפתח. האגף לתכנון מקדם תוכניות מפורטות ותוכניות מיתאר הן ביוזמה עצמית והן באמצעות יזמים ומתכננים חיצונים. כמו כן, מלווה האגף את התכנון המפורט בכל רחבי העיר תוך שימת דגש על עיצוב הבניינים, שפת הרחוב, תכניות פיתוח, שילובם והתאמתם לסביבה. האגף מספק מידע תכנוני כמפורט בתוכניות המתאר ובתוכניות המפורטות. האגף גם אחראי לקליטת מידע תכנוני ממוחשב (גרפי ואלפא-נומרי).
ניתן לקבל מידע תכנוני בכתב (בתשלום) ובע"פ לגבי יעוד הנכס ותוכניות החלות עליו. (ראה דוגמת דף מידע בטפסים הנילווים).
ניתן לצפות בתוכניות בניין עיר מאושרות גם באתר רשות מקרקעי ישראל בכתובת:
http://www.mmi.gov.il/Iturtabot/taba1.asp
ניתן לצפות בתוכניות בניין עיר בתכנון באתר משרד הפנים בכתובת:
https://ags.moin.gov.il/xplan

תכנון עיר ומידע תכנוני