הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
אתר הנדסה – הוד השרון - דף הבית
הודש1

דו"ח משרד האוצר

דו"ח שנתי משרד האוצר לשנת 2015: תכניותתצ"ריםרישויישיבות

דו"ח שנתי משרד האוצר לשנת 2016תכניותתצ"ריםרישויישיבות

דו"ח שנתי משרד האוצר לשנת 2017תכניות, תצ"רים, רישוי, ישיבות ,נציגים, היתרים

דו"ח שנתי משרד האוצר לשנת 2018תכניותתצ"ריםרישויישיבות ,נציגיםהיתרים,שימושים חורגים

דו"ח חצי שנתי ינואר - יוני משרד האוצר לשנת 2019 רישוי וביצועהיתרים,שימושים חורגים

דו"ח חצי שנתי יולי - דצמבר משרד האוצר לשנת 2019: רישוי וביצוע, אינטרנט ומיחשוב, בינוי ותשריטים, ישיבות, תכניות, שימושים חורגים

דו"ח משרד האוצר