שירות מקוון חדש לתושבי/יות העיר - מסחר אלקטרוני

תאריך: 03/12/2019

שרות חדש במסגרתו ניתן לבצע תשלום מקוון ללא צורך בהגעה למשרדי העירייה.  מעתה ניתן יהיה לבצע תשלום עבור : מידע תכנוני לפי ס' 119 ,מידע תכנוני לתיק היתר ופיקדון עבור בניה. להזמנה ותשלום למידע תכנוני נכנסים דרך כפתור רישוי ופיקוח על הבניה בעמוד הבית , ממלאים פרטים ומשלמים בכרטיס אשראי.