חדש באתר הגיאוגרפי - צילומי אוויר 2020

תאריך: 14/05/2020

​באתר הגיאוגרפי שולבו צילומי אויר אלכסוניים שבוצעו לשנת 2020 .