עדכון שכבות באתר הגיאוגרפי

תאריך: 27/01/2019

​באתר הגיאוגרפי עודכנו השכבות הבאות : יעודי קרקע , כתובות בתים, מספרי מגרשים, חלקות רשומות (קדסטר), מגרשים מתב"ע , התראות, רוזטות דרכים  וגבולות גושים.