צילומי אויר עדכניים שולבו באתר ה- GIS

תאריך: 27/01/2019

​באתר ה- GIS  שולבו צילומי אויר שבוצעו בדצמבר 2018