לקבלת הנחיות לעבודת רשות הרישוי לתכנון ולבנייה עם כניסת מכוני בקרה לתהליך רישוי הבנייה ראה כפתור נהלים

תאריך: 18/07/2018