עדכון שעות קבלת קהל במחלקת השבחה , ובמחלקת שומה והיטלים: יום ג' בין השעות 15:00 ועד 17:30 , יום ה' בין השעות 08:30 ועד 12:30

תאריך: 13/05/2018