שימו לב לשינוי בשעות קבלת קהל במחלקת רישוי וממ"ש

תאריך: 23/04/2018

​להלן שעות קבלת הקהל החדשות :

יום ג' בין שעות 15:00 עד 17:30

יום ה' בין שעות 8:30 עד 12:30.